fredag 3 juli 2015

Vår "överdrivna" rädsla överträffas återigen av verkligheten


Om världen bara lyssnar på oss – vi svenska regeringspolitiker – så löses konflikterna.
Vi vet ty vi är ett land som lyckats tygla öppet hat.
-Ni är fredsskadade, sa George Klein, professor, författare och överlevande från det naziockuperade Ungern.
-          Ni tror att historien består av fred och däremellan liggande krig, men nutidens Sverige är ett undantag i historien, för det är krig och däremellan liggande fred som är människans historia. Att Sverige sedan två hundra är ett undantag är inget negativt och det beror på många unika omständigheter. Men ni lär er snabbt när ni måste, eftersom ondskan kräver ett annat förhållningssätt - annars går ni under.
Hatet som riktades mot mamma under Förintelsen– riktat mot henne för att hon var den hon var - en judinna- – är inte rationellt och löses inte rationellt.
Att vara oenig om något klart och rationellt definierbart kan lösas med förhandlingar och fredsavtal. Detta gäller exempelvis var landgränser skall dras. Men det går inte med det icke-rationella hatet. Det gäller att förstå skillnaden.
Denna icke rationella hat av ondska inte är förhandlingsbar och är inte något man försonas kring och sedan går vidare.
Jag som son till överlevande ifrån Förintelsen vill inte höra våra politiker vurma för de som valt att döda och lemlästa.
Jag vill inte att de skall göras till offer.
Jag vill se de lemlästade få upprättelse.
 Jag vill att vi lyfter upp de våldtagna och visar dem vår respekt och vår innerliga önskan om  deras upprättelse.
Ondskan de har drabbats av kan bara övervinnas genom att den krossas. Krossas för att man ska kunna skapa ett klimat där de som verkligen vill försonas och gå vidare får möjlighet att göra detta.
Det var så de allierade tänkte under andra världskriget. Vi måste krossa nazismen – de förhandlar vi inte med, för de är inte rationella i sitt hat mot dem som de bestämt sig för att hata – vi måste krossa det nazistiska samhällets alla strukturer och sedan satsa på de människor som vill bygga ett samhälle vilande på rationella principer och en liknande etisk grund som resten av västvärlden.
Sedan kan vi förhandla och utveckla och försonas.
Det är det öppna föraktet som gjorde att alla judar i Mellanöstern utvisades från arabländerna på 1950-talet och det är i det öppna föraktet som Förintelsen ägde rum i Europa – och det är det öppna föraktet som gör att k-pist beväpnade poliser nu skyddar våra judiska institutioner i Sverige idag, 2015.
När ska politikerna i detta land förstå detta?
Israel har inte råd att tro på att motståndaren kanske vill skriva på ett papper och försonas när det kan vara så att det är representanter för det öppna hatet som är dess motståndare.
Hamas, Hizbollah, IS, Iran, Syrien och många gånger PA i  Nablus är tydliga med sitt hat och att något papper om fred och försoning aldrig kommer skrivas på. De har sin egen agenda – det eviga hatets agenda.
De som utför terrordåd i Europa mot oss är lika tydliga. De skräder inte orden.
    Vi föraktar er därför att vi bestämt oss för att förakta er
Jag som jude i Sverige litar inte på att våra politiker förstår att hatet mot oss är klassisk antisemitiskt hat.
Det handlar om mitt och min familj och mina vänners överlevnad. På riktigt. Inte på skoj.
Det är skarpladdade vapen våra poliser har och de har sett några av sina kollegor skjutas. Senast fem stycken av dem i Köpenhamn.
Vår ”överdrivna” rädsla har återigen överträffats av verkligheten – än en gång – och om vi inte kan se skillnad på rationellt och icke rationell ondska är det samhälle vi har fått ärva, över.
Vi har lärt oss den dyrköpta läxan. Vi judar viker oss aldrig.
Vi judar kan dö för Israels bevarande. Det enda land vi kan lita på och som mycket tydligt förstår skillnaden mellan fred och död.