måndag 13 augusti 2018

Den osynliga antisemitismen - mitt inlägg i valdebatten

Alla politiska partier som ställer upp i valet har åsikter om Israel, om judar och om antisemitism. Vad gäller Israel så hatar vänstern oss och alliansen ger sitt tysta medgivande till detta då de sällan tydligt tar avstånd, exempelvis utrikesminister Wallströms återkommande ställningstagande för terroristorganisationer och terrorstater samt SD, som säger sig stå på Israels sida. Personligen tycker jag nog att KD är mest tydlig i sitt stöd för oss.
Mitt lilla land Israel, som i storlek är 5% av Sveriges yta och med mindre än 9 miljoner människor, är i centrum av det mesta. Detta är häpnadsväckande. Man kan bli religiös för mindre - vilket  jag måste erkänna att jag är. Och blir allt mer och mer.

Det finns en illa dold antisemitism i Sverige. Denna antisemitism är alla partier mer eller mindre inblandade i. De flesta förstår inte sprängkraften. Många grupper i samhället är dock helt på det klara med detta och kan tolka signalerna tydligt och väl. För judar är det tre ämnen jag nu tänker ta upp och därefter dra slutsatser av, vilka är några av grundbultarna i judiskt liv. Ämnen som alltid tas upp när demoniseringen av oss ska förstärkas i debatten.

1. Vi "sätter religiösa ritualer före pojkarnas välbefinnande"

Omskärelse av pojkar omtalas ofta i samma andetag som kvinnlig könsstympning. Några politiska  partier i Sverige har nu eller arbetar för ett förbud eller inskränkningar av detta på sin agenda. Några vettiga skäl ges inte, för det finns inga.

För en judisk man eller pojke är omskärelsen oerhört viktig för den judiska identiteten. Denna omskärelse görs på den åttonde levnadsdagen, den dag då halten av vitamin K är som högst och på grund av detta är infektionsrisken därför den lägsta under hela livet. Smärtminnet är ännu inte uppkopplat vilket innebär att efter de två sekunder ingreppet tar, finns det inget minne av det.

Reglerna för hur ingreppet får utföras, och i vilka situationer man måste skjuta upp omskärelsen eller helt avstå från den, är synnerligen stränga.

I Sverige är religionsfriheten absolut och några inskränkningar får inte göras. Några hållbara argument mot att det på något sätt skulle vara skadligt med omskärelse enligt judiskt tradition finns inte.

2.  Vi "sätter religiösa ritualer före djurens välbefinnande"

Den nazistiska tyska staten demoniserade judarna på alla sätt. En metod var att visa hur grymma vi är mot djuren och att vi sätter religionen före djurskyddet. Sverige på 1930-talet hakade på. Kosherslakt är fortfarande förbjudet i Sverige. Ordet "rituell" används för att förstärka tanken på att man offrar djuret på religionens altare - detta är är numera djupt förankrat och tas för en sanning.

Att få en diskussion om slaktmetoden och en jämförelse med andra metoder är omöjligt. Att få en diskussion i ämnet där en judisk auktoritet på området deltar, är i praktiken omöjlig i Sverige. För judar är kosherslaktat kött det enda som kan ätas och är därför en del av judiskt liv (såvida man inte är vegetarian/vegan förstås).
Här kan hänvisas till en professor i djurhållning, Temple Grandin, som är världsauktoriteten på kosherslakt och dess konsekvenser för djuren.

3. "När judarna får makt över andra människor är de grymma, med apartheid, blockader, utomrättsliga avrättningar, krigsförbrytelser och andra former av förtryck"

Israel utpekas som Juden bland stater och den klassiska antisemitismen används utan några som helst inskränkningar. Antisemitismen anpassar sig efter den tid man lever i och i den tidsera vi befinner oss i är det Israel som är syndabocken - och i grunden alltså Juden.


Expert på ovanstående är rabbin, neurolog och mohel (en person som utför omskärelser), Dr Peter Borenstein. Han kan nås på e-post rabbi.peter.borenstein@gmail.com, för dem som vill utöka sina kunskaper och få tips på litteratur inom områdena.

Slutsatsen av allt detta blir en förstärkt uppfattning att 

1 - Judar sätter religiösa ritualer före pojkens välbefinnande
2 - Judar sätter religiösa ritualer före djurets välbefinnande
3 - Judar i maktpositioner är grymma med apartheid, blockader, utomrättsliga avrättningar, krigsförbrytelser och andra former av förtryck samtidigt som judarna enbart tänker på sitt eget bästa.

Vi judar uppfyller därefter alla kriterier på klassisk antisemitism, i form av grymhet, själviskhet och girighet - och vi är predisponerade att vara som den cancersvulst i samhällskroppen som vi ofta har anklagats för.
Det är med andra ord vårt eget fel att vi förföljs.

Vi lyssnar inte till alla goda råd man ger oss och därför måste vi tvingas till att sluta med vårt själviska och grymma leverne.
Konsekvensen är att om de politiska partierna förbjuder inköp av godkänt kött och att omskärelser av våra pojkar kommer att förbjudas eller kraftigt inskränkas, så kommer det judiska livet i Sverige att dö ut. Det kommer att leda till en massutvandring av Sveriges praktiserande judar, förmodligen till Israel men även andra länder där vi kan leva fritt.

Antalet judar som får Nobelpris är tretton per dussin säger många. Andelen läkare och andra med människovårdande utbildningar överstiger med råge vår andel av befolkningen.
Hur kan alla ni som vill lagstifta om förbud eller inskränkningar mot manlig omskärelse och kosherslakt, eller import av kosherslaktat kött, i er vildaste fantasi tro att vi skulle tillåta detta sätt att leva om det är djurplågeri och kränkande/hälsovådlig behandling av våra pojkar? Vad vet ni om hur viktigt det är för en judisk pojke att ha en djupt förankrad identitet och att vara en del i en 4000 år gammal obruten kedja?

Ni har gått på en stor mina där ni är offer för en samhällsdiskussion som inte bygger på fakta. En diskussion där judiska auktoriteter på områdena aldrig ges tillfälle att förklara dessa ståndpunkter ur ett judiskt perspektiv, och där vetenskapliga fakta inte ligger till grund för det svenska majoritetssamhällets inställning. Detta är en samhällsdiskussion som har smugit sig in i ryggmärgen på er och där ni är offer för en djupt rotad antisemitism.

Ni är offer för denna inställning utan att förstå konsekvenserna av den och att det är djupt rotade antisemitiska inställningar som ni därmed - faktiskt - aktivt stödjer.

Ni kommer på grund av detta vara orsaken till att judiskt i Sverige dör.
Ni kommer också slutligen att bli den utlösande faktorn när judarna lämnar Sverige.

torsdag 9 augusti 2018

Hamas, Hizbollah och Iran - hör vår röst: Vi är enade och vi stannar här!

Idag var jag på min Ulpan som vanligt; för er som inte vet är detta en kurs i hebreiska. De andra är i 30-årsåldern och kämpar hårt - jag som är dubbelt så gammal har det minst fyra gånger så jobbigt.
Idag var det tungt. Läraren satte sig ner och tittade ut över oss i klassen och började tala på hebreiska men fick blanda ut det med engelska och lite ryska. Vi ägnade sedan två timmar åt att tala om Gaza och terroristregimen som vill döda oss för vilka vi är. Flera av oss har släktingar som dog i Förintelsen. Språken flöt ihop.

Vi talade om att vi de senaste tiden har fått söka skydd själva här i Katzrin,  vi som bor nära den syriska gränsen. En kursdeltagare som bor precis vid gränsen, berättade om rädslan för att terrorister ska kunna smyga in över gränsen.

Vi talade om kriget i Gaza och det lidande som alla människor där utsätts för och att vi alla tänker på dem. Vi talade om risken för att Hizbollah ska vakna och att Iran själva i skydd av Irans  förlängda armar, ska skjuta sina stora missiler och att vi är det primära målet.
Vi talade om att varje generation judar utsätts för samma förföljelse och vi talade om att vi inte har det så mycket annorlunda idag.

Vi talade om att vi nu måste krossa Hamas.
Vi som går i Beit Knesset ombads att be för barnen.
Vi var sammanbitna och beslutsamma.
Vi är alla nyligen inflyttade ifrån Frankrike, Uruguay, Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Sverige .
Vi tittade på varandra  och alla tänkte på samma sak.
Vi sitter alla i samma båt

Vi har rest hit och här stannar vi, oavsett vad som händer.
Vi insåg alla att något hade hänt i gruppen.
Stämningen i rummet förändrades, från att vara spänd och orolig till att var lugn och beslutsam.
Vi är beredda och vi är enade och vi vet att vi är ensamma och vi vet att världen vänder allt emot oss.

Sedan fortsatte lektionen som vanligt.