lördag 12 mars 2016

Svar från Margot. Eller snarare hennes underhuggare.


Tack för svar.
Jag förutsätter att utrikesministern står bakom ditt svar.

Adolf Hitlers mamma behandlades av en judisk läkare. En läkare som Adolf Hitler betalade och erkände som en mycket duktig yrkesman. Hitler lät denna doktor fly Österrike för att undkomma nazirikets rasbiologiska lagar och dessas konsekvenser för den judiska delen av befolkningen.
Att vi därmed kan dra slutsatsen att Adolf Hitler inte var antisemit är naturligtvis absurt.
Det är de handlingar man utför som man har ansvar för - åtminstone i den judiska världen.

Att bygga sin argumentation på vilka vänner man har, som bevis för sitt sätt att tänka eller handla är inte på en speciellt hög nivå och om det är denna nivå som utrikesministern och utrikesdepartementet har som bas för sina beslut, så befinner sig vårt land Sverige i en ännu allvarligare situation än vad jag trodde när jag skrev till er första gången.

Antisemitismen förändrar sig i tiden. Att använda rasbiologiska teorier är ju inte politiskt korrekt idag, likaså är de religiösa argument Martin Luther använde sig av lika meningslösa - ja, det är ju inte helt korrekt då ersättningsteologiska tankar ju finns kvar inom en icke ringa del av av den kristna världen.

I dagens svenska samhälle är det däremot fullt korrekt att använda sig av samma gamla unkna antisemitiska schabloner men nu lagda på staten Israel. Denna pyttelilla demokrati i ett hav av diktaturer, diktaturer som inte har något gemensamt med varandra förutom ambitionerna att vi judar återigen utsätts för en Förintelse i förstörelsen av landet vi byggt upp. Detta är djupt tragiskt då Israel skulle kunna vara en injektion av utveckling inom hela regionen inom en rad områden, allt från medicin, omvårdnad, konstbevattning, skyddande av minoriteters rättigheter; exempelvis de homosexuellas självklara rätt till ett liv på samma villkor som heterosexuella, och så vidare.

Jag var i Tel-Aviv under Pride-festivalen förra sommaren och såg 150 000 deltagare från hela världen tåga genom staden och fylla dess gator, torg och badstränder med liv och glädje - allt i harmoni med all oss heterosexuella, boende såväl som turister, utan några motsättningar.

Att beskriva staten Israel i ovan beskrivna termer är dock inte alls korrekt i Sverige, utan det finns ett större värde i att blåsa upp en ensam religiös människas försök att mörda en homosexuell person i Jerusalem, under samma period. Att denna person var och är svårt psykiskt sjuk och har vårdats under långa perioder inom psykiatrisk vård och dessutom är dömd för mordförsök i ett psykotiskt tillstånd, ignoreras förstås.

Vad i all sin dar kan detta ha för nyhetsvärde i Sverige?

Jo, det är ett försök att misskreditera och förstärka synen på Israel som ett land där extremism är grunden för samlevnaden mellan människorna och inte en samlevnad där alla människor har ett lika värde. Det är just denna typ av selektion av vad som skall lyftas politiskt, som vår utrikesminister är så duktig på. Generaliseringar och förstärkningar av ett Israel som bygger på klassiska  antijudiska schabloner.
Eller som det också kan beskrivas: sila mygg och svälja kameler.

Att Utrikesdepartementet inte har förmåga eller vilja att inse den moderna antisemitismens uttryck och se dess konsekvenser, skrämmer mig. Utrikesministerns syn på Israel är absurd och direkt felaktig. Om hon nu verkligen vore så positiv som du påstår vore det ju snyggt om hon kunde visa det.

Konsekvensen av hennes agerande leder till - förutom det osannolika i att hon lyckats ena hela Israel, såväl judar som araber, från yttersta vänstern till yttersta högern, med sitt absurda uttalande om utomrättsliga avrättningar, samtidigt som hon hyllar polisen som sköt mördaren i Trollhättan - till att tonen och hoten mot judar skärps.

Det finns alltid människor som är beredd att omvandla de uttalade orden i handling och det är dessa handlingar vi nu måste skydda oss emot.
Det är med kluvna känslor jag har hälsat på och tackat de unga svenska poliser som med k-pistar vid många tillfällen det senaste året bevakat judiska institutioner i Sverige.

Jag föreläser så ofta jag kan om Förintelsen och dess konsekvenser, och om kärleken till staten Israel. Jag är beredd att när som helst att komma till er för att utveckla mina tankegångar inom dessa områden och därmed belysa ett annat perspektiv på situationen än det som UD stödjer.

Med vänlig hälsning
Stefan Shaul Lindmark

--------------------------------------------
Hej Stefan,

Tack för dina mejl till utrikesminister Margot Wallström. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara. Departementet och statsråden mottar varje år stora volymer av brev och e-post, vilket gör att svar kan dröja. Jag beklagar att du fått vänta på ett svar.

Först och främst beklagar jag det som din familj utsattes för under andra världskriget. De fruktansvärda handlingar som utfördes mot judar får aldrig upprepas.

Utrikesministern tycker inte illa om judar eller Israel, det är en felaktig uppfattning. Margot Wallström har sedan hon första gången gjorde ett besök i Israel arbetat mot antisemitism och några av hennes äldsta och närmaste vänner är judar. Regeringen verkar för ett öppet, fritt och inkluderande samhälle där alla människor kan känna sig välkomna och trygga. Regeringen tar tydligt avstånd från antisemitism och kommer att fortsätta att outtröttligt bekämpa dess yttringar och grunder, liksom andra former av främlingsfientlighet och intolerans. Något som exempelvis utrikesministern tillsammans med inrikesminister Anders Ygeman underströk tidigare i år i följande debattartikel, http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/01/kampen-mot-antisemitism-och-rasism-ar-standigt-aktuell/ .

Antisemitism står i direkt motsättning till de grundläggande värden på vilket vår demokrati bygger och är därför i grund och botten ett hot mot det demokratiska samhället där alla människor har lika värde.

Tack för ditt engagemang.

Med vänliga hälsningar,

Michael Nordenberg
Departementssekreterare
Utrikesdepartementet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar