fredag 11 december 2015

När min morfar bad Shma Israel i Auschwitz/Birkenaus gaskammare överröstade han Richard Dawkins

Jag såg Richard Dawkins i Skavlan häromdagen. Dawkins menar att naturvetenskapen, inte minst sedan Darwins Om arternas uppkomst som publicerades 1859, övertagit religionens roll när det gäller att förklara världen.
Jag tycker bara att det är bra att kritisera religion och religiösa människor. Oerhört mycket destruktivt har gjort i religionernas namn.
Men när Dawkins börjar mästra och framställa sig själv som en sanningssägare så provocerar han mig.
Gästerna försökte argumentera men han slog dem på fingrarna och publiken applåderade och Richard tackade och njöt av publikens gensvar.
- Naturvetenskapen har eller kommer att ge svaren på allt och jag är ledsen att säga att allt är uppdiktat av människor som trodde men inte visste, fortsatte han. Arrogant.

Jag tänkte: Vad skulle jag har sagt om jag råkade ha suttit där i gästsoffan?
Hur hade jag förklarat  min grundsyn?
Jag hade sagt:
- Shma Israel. Adonei Eloheino Adonaj Echad. Och spänt blicken i honom. Utmanade.
Jag erkänner att jag har underställt mig Guds överhöghet, hans självständighet och jag erkänner att han är En. Gud är skaparen och Gud har kontroll och skapelsen är bara en del av hans oändlighet.
Gud visar sig i sina ändliga attribut och visar där skapelsens fantastiska värld. En värld där allt har sin plats. Alltifrån galaxer till stjärnor, månar, planeter. Vår planets enorma rikedom där varje grässtrå är ett under, ett mirakel. Ett system som är så finjusterat att en enda smärre förändring skulle utplåna att liv. Jag tror på att solen bugar sig för skaparen när den varje dag går upp i öster och ned i väster. Jag ser hur alla system är beroende av varandra och jag erkänner att jag hänförs över att jag kan stå under en stjärna och veta att just det jag jag råkar se då har färdats i många hundratals år enbart för att just jag ska just nu få betrakta den och känna hänförelse över det faktum att skaparen i sin oändliga storhet ger mig förmågan att levandegöra detta ljus.
Vi kan hänföras över djuren och deras förmåga att leva. Ett liv styrt av instinkter och vi kan förundras över skapelsens krona - människan - den enda varelsen som har förmåga att betrakta, intellektuellt bearbeta det vi betraktar och har förmåga att dra slutsatser om detta. Vi som kan besluta om vad som är rätt och vad som är fel och vi som har fått det talade - och skrivna - ordet att kommunicera med.

I 4000 år har vi judar två gånger om dagen erkänt och bekänt detta. Det finns ingen som helst motsättning i naturvetenskapens nya landvinningar och vår trossats. Tvärtom - i varje fråga som naturvetenskapen får svar på ställs 20 nya frågor och så kommer det att fortsätta att vara i evig tid. Guds storhet finns i allt detta. Vår utvaldhet som människor är att vara de enda varelser i hela Universum som har förmåga att reflektera och att själva bestämma om Darwin verkligen hade svaret på allt - eller om det finns en skapande kraft som varje dag och varje stund håller skapelsen igång och att allt skulle dö om denna kraft försvann.

Ungefär en tredjedel av alla nobelpristagare är judar eftersom kunskap och frågor är en del av judiskt sätt att tänka - så bristande intelligens är det definitivt inte frågan om, något Dawkins kanske inte säger rent ut men gärna antyder. 
Jag är fullständigt övertygad om att en icke ringa del av dessa judiska nobelspristagare varje morgon och varje kväll uttalar Shma Israel.
Vi judar som uppfinner och utvecklar och hittar nya fakta slås av skaparens enorma storhet och hans överhöghet och hans förmåga att ge alla, även du Richard, förmåga att avfärda detta som en del av en pågående skapelse eller ett hjul som rullar av sig självt.

Att se skaparens oändlighet och att inse att vi, var och en av oss, är skapade med förmågan att säga ja eller nej, att inse att vi, var och en av oss, är skapelsens krona som är satta här under några sekunder för att beundra och att inse storheten i skapelsen, det är det stora och det är essensen av att vara jude.
Vi har aldrig haft vare sig ekonomisk, politisk eller militär makt. Vi har ordet som vapen. Ordet som Gud skapade världen med. Vi har Torahn och dess hebreiska text.Vi har hjälpmedlet att förstå och att underordna oss. Vi har aldrig försökt pracka på dig, Richard, vår sanning men vi hoppas att du kan se den kraft som har styrt vårt folk i 4000 år.

När min morfar i Auschwitz/Birkenau, naken och kränkt, dog i gaskammaren bad han Shma Israel för att besegra ondskan och för att visa mig att han nu hade fullföljt sitt livsuppdrag och underordnat sig skaparen. Han ville ge mig, hans ännu inte födda barnbarn, kraft att bortom det vi har fått svar på ta upp hans fallna mantel på samma sätt som andra söner tar upp manteln från deras mödrar och fäder.
Att vara en stolt jude och låta sig fyllas av livets fantastiska resa. Att jobba för det goda och människors lika värde, att se och förundras, plågas av orättvisa och livets svårigheter. Det är livet där naturvetenskapens landvinningar är en del av.


Min morfar var en hjälte - en supermänniska - där han i sin ensamhet tillsammans med 2000 andra judar avrättades för det som har uppenbarats för oss och alla bad tillsammans - Shma Israel.
Varför min morfar dog som han gjorde fick han inte veta och detta är en fråga som plågar mig, men han gjorde det som vi har levt och dött för i 4000 år.
Vi har i 4000 år levt och dött för övertygelsen om Guds enhet och att han bestämmer över allt där skapelsen är en del av hans oändlighet.

Jag är  övertygad om att om 4000 år kommer vi judar att fortsätta att be Shma Israel och Richard Dawkins och Darwin kommer att vara bortglömda sedan länge, länge.

Shabbat Shalom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar