söndag 20 januari 2019

söndag 6 januari 2019

Palestinier jag har mött


Jag jobbade under åren 1989-1994 som sjuksköterska på olika flyktingslussar (för flyktingar väntande på att flyttas till förläggningar) och på flyktingförläggningar.
Sjukvården var belägen på förläggningarna, vården var nära och vi översvämmades av traumatiskt sjuka människor. Ca 800 asylsökande bodde här. Detta var under Balkankriget och Gulfkriget.
I det sistnämnda kriget ställde sig Arafat - terroristen och ledaren för PLO - på Saddam Husseins sida och detta fick digra konsekvenser för många. Tiotusentals människor tvingades ut ur Saudiarabien med omedelbar verkan och deras egendomar beslagtogs.

En patient var tidigare välbärgad man född i Saudiarabien, som där byggt upp en välfungerande affärsverksamhet med många anställda.
Denne man blev också utkastad ur det land han betraktade som sitt. Orsaken? Hans föräldrar flydde under det arabiska anfallskriget 1948. Han hade inget saudiskt medborgarskap.
Fråga: När ska palestinavännerna uppmärksamma de palestinier som vistas i muslimska länder under ovanstående livsvillkor?

En ung kvinna från ett flyktingläger i Libanon som sökte skydd för sig själv och sin minderåriga, och både psykiskt och fysiskt handikappade lille pojke. Det hon beskrev var en förfärlig livssituation utan medborgarskap, utan möjlighet till utbildning, svårigheter att få jobb och utanförskap  på grund av  sonens speciella behov.
Hon nekades uppehållstillstånd. Hon skickades med handräckning till Libanon men återkom därefter med vändande flyg på grund av avsaknad av medborgarskap.
Hon fick sedan, till min stora glädje, stanna.
Fråga: När ska palestinavänner uppmärksamma de 70 år gamla lägren och de förhållandena  som råder där?

En man som blivit fängslad på grund av icke korrekta åsikter och suttit fängslad under fruktansvärda förhållanden och upplevt de mest förfärliga kränkningar där våldtäkt och sexuellt tvång ingick i rutinerna.
Fråga: När ska ni palestinavänner uppmärksamma människorna i dessa förfärliga fängelser?

Judarna i Mellanöstern tvingades lämna sina länder och sina egendomar på 1950- talet. De flesta av dessa judar bor nu i Israel.
Israel och judarna är målet för de så kallade palestinavännernas och deras medel är stödet till terroristorganisationen Hamas.
Hyckleriet och människosynen, där judarna pekas ut som både de onda och de som ansvarar för allt ont, är så uppenbart. För mig blir ni aldrig trovärdiga. Ni är inte intresserade av dem ni borde ställa upp för och hjälpa. För mig är ni inget annat än judehatare.

Hoppas de offer jag har mött under mitt arbetsliv, idag lever ett värdigt liv - långt ifrån hycklade och falska människor och utan att behandlas som tillhyggen av dem som säger sig värna dem.