torsdag 20 februari 2014

Israel måste vara moraliskt, ekonomiskt och militärt överlägset för att överleva

Israel befinner sig i en unik situation.
Landet befinner sig i krig med samtliga grannländer med två undantag; Jordanien och Egypten. Landet befinner sig i krig med terrororganisationer vid sina gränser – Hamas och Hizbollah – andra terrororganisationer slåss mot varandra i Syriens inbördeskrig.
Iran arbetar metodiskt för att skaffa kärnvapen för att skjuta mot Israel.
Israel är samtidigt en demokrati med en kraftfull och ständigt växande inhemsk ekonomi.
Israel tar emot stora mängder judar från skilda delar av världen, vilka snabbt integreras i landet. Landets ungdom måste tjänstgöra flera år i sin försvarsmakt.
Den judiska religionens betoning av att älska livet och att livet är heligt utsätts för enorma påfrestningar när landets befolkning att å ena sidan är del av demokratin och å andra sidan tvingas att vara utbildad i och vara beredd att möta totalitära staters försök att med alla militära tillgängliga medel döda dem.

Motståndarna lägger ner 100-tals miljarder dollar på hatet av den judiska nationen i Israel och i världen, för att bygga upp sin strategi – att med lögn, militära medel och ett enormt cyniskt sätt utnyttja människor uppnå sitt mål: Utplånandet av allt judiskt.

Minsta svaghet i Israel förstärks till enorma proportioner och framställs som landets fundament, samtidigt som allt positivt trycks undan – för det finns så enormt mycket som arabvärlden skulle kunna nyttja för sin sitt eget välstånd.

I samma stund de erkänner Israels rätt att existera och för landets folk att leva inom erkända och säkra gränser skulle allt kreativt i Israel med våldsam kraft rulla in deras länder och ge dess invånare bra liv. Men detta måste med alla medel bekämpas eftersom detta skulle underminera diktaturernas legitimitet.

Motståndarna vet att kan de demonisera, demoralisera och ekonomiskt eller militärt undermina Israel kommer de – Gud förbjude – att genomföra förintelse nummer två – för det är precis detta arabvärlden, vänstern i Europa och på sitt hörn bland annat Svenska kyrkan syftar till och förespråkar – massmord på judar. Att 1,3 miljoner israeliska araber, några hundratusen israeliska kristna åker med samtidigt, är smällar man får ta. Allt är ju Judens fel.

Detta är (ironiskt nog) det enda den arabiska världen kan enas om – sitt hat mot judar.
Förutom detta är de fullt upptagna med att slå ihjäl oskyldiga inom och utom sina egna gränser – utan att världen verkar bry sig nämnvärt.

Israel är unikt på det sätt de lever.
Israel ekonomi är blomstrande.
Tel-Aviv är den stad i världen där antalet böcker som läses per capita är högst i världen.
Tel-Aviv är känt i den homosexuella världen för sin tolerans.
Inom den Israeliska försvarsmakten tränas alla tillsammans oavsett sexuell läggning, ursprung, religiös eller politisk tillhörighet.
Landets kvinnor och män är väl tränade soldater och samhällsmedborgare.
Alla språk i världen kan höras.
Vita, bruna och svarta judar, kristna, araber, baha’i med flera, bor och verkar tillsammans.
Judar såväl som araber har garanterade lika rättigheter och skyldigheter – förutom skyldigheten att göra värnplikt – för icke-judar är det frivilligt men med en ökande mängd muslimer och kristna som frivilligt anmäler sig.

Samtalet som förs är – på judiskt vis – högt och ljudligt. Tidningar, sociala medier och TV diskuterar öppet om samhällets svårigheter och motsättningar – inget är hemligt.
Detta är Israels sätt att möta hotet om moraliskt kollaps.
Detta är sättet att inspirera till att idéer omsätts till nya företag.
Detta är sättet att kontrollera att moralen inom försvarsmakten är fortsatt hög.

Israel brottas samtidig med sociala problem såsom fattigdom och utanförskap.
Israels befolkning måste jobba mycket för att få ekonomin att gå ihop.
Israels befolkning jobbar hårt för integrationen av människor från hela världen med sina olika förutsättningar att smälta in detta mycket lilla land som mot alla odds lever i en värld som hatar dem.

Israel och vi judar fortsätter att älska livet och lita på oss själva med bevarad respekt för livets alla svårigheter och den kamp det innebär att alltid var moraliskt, ekonomiskt och militärt tillräckligt starka för att överleva.

Var gärna med och stöd oss, eftersom kampen emot oss bedrivs globalt som exempelvis BDS och alla ni som ser igenom lögnen måste våga säga detta högt. Den enda demokratin i Mellersta Östern är ett hopp för förtryckta människor i hela världen – och denna nation behöver ert stöd.