söndag 1 december 2013

Tungan är den enda muskel som inte växer vid träning - avtalet med Iran en katastrof


I Mellersta Östern är det diktatoriska statsbyggen som gäller för alla länder, utom för Israel. I det diktatoriska ledarskapet är det andra muskler än tungan som skapar förutsättning för styrka och kontroll. I Mellersta Östern är det tystnad, övervakning, stenhårda straff och militära muskler som är förutsättningen för makt och stabilitet.
Samtal är något som kommer efter det att makt är etablerat.
Israel har tvingats att leva i denna värld samtidigt som man har byggt upp en fungerande demokrati vars fundament bygger på just samtalet.

Israel balanserar hela tiden på en knivsegg. Israel har betalat ett högt pris för att att ständigt hitta balansen mellan demokrati och att tala det maktspråk som omgivningen förstår. Israel har inte råd med ett enda misstag för då förintas denna lilla stat - till ytan inte större än Jokkmokks kommun. Israel måste vara militärt, moraliskt och ekonomiskt överlägsna sina grannstater. Att försvara Israel är en militär utmaning - att göra ett enda misstag och att underskatta motståndarna är ödesdigert.
Innan Sexdagarskriget var Israel 20 km brett på det smalaste stället. En enda lyckad manöver från motståndarna att dela landet hade varit fatalt. Därför behölls "Västbanken", det vill säga Judeen och Samarien, efter kriget. Startar man krig får man stå ut med konsekvenserna; detta gäller även arabstater.
Inför Jom Kippur-kriget underskattade dock Israel motståndarna vilket därefter nästan blev deras undergång.

Det land som använder massförstörelsevapen kommer att straffas.
Detta löfte bröts.
Syrien testade och vann.
Obama backade.
Obama litar på Syrien.

Assad fortsätter sitt mördande och världen tittar på. Användningen av kemiska vapen mot sin egen befolkning straffas inte. Kemiska vapen är ett omöjligt vapen att styra. Det är bättre med trotyl.
USA har ett avtal med Assad om han bara får döda med trotyl.
Men Syriens befolkning känner ingen skillnad - de bara dör.
Det finns inte ens något nyhetsvärde i detta längre.

Obama litar på Syriens kompis Iran och har skrivit ett avtal om ömsesidig respekt. För detta lättas sanktionerna och prästerskapet sitter fortsatt säkert. Irans demokratiska opposition är chockad - vem kan man lita på?
Iran har hela sin potentiella kärnvapenkapacitet kvar. Vapenbärare, tändmekanism och förmåga att förpacka vapnet i vapenbäraren finns redan. 75% av processen att framställa bomben är redan avklarad och infrastrukturen är intakt. Användningen av muskelkraft har lagts på is.

Obama litar på Syrien och Iran.
Israel är nu ensamma igen.
Judarna står själva igen.
Världen tittar på igen.

Vi har dock lärt oss läxan från Andra Världskriget. Vi har kraft att agera utan att be om lov. Vi tänker inte låta världen få gråta över vår grav, när det redan är för sent.
USAs makt i Mellersta Östern är bruten. Förtroendet för dess förmåga att kunna sätt kraft bakom orden är nu borta. Iran kan på mycket kort tid producera kärnvapen. Irans befolkning ser att världen inte bryr sig och prästerskapet behöver inte oroa sig.

Israel kan inte chansa.

Den israeliska politiska och militära ledningen står nu inför sitt svåraste beslut någonsin under Israels hela existens.
Vilket beslut de än fattar kommer vi - judarna - och Israel att bli än mer ensamma. Mer ensamma än vi någonsin varit tidigare. Och vi måste nu, än en gång, vara beredda på att klara oss själva.

Vid ett eventuellt militärt anfall på Iran från Israel kommer antisemitismen att explodera och avståndstagandet från Israel kommer att bli  massivt - är vi förberedda på detta?
Vid ett eventuellt beslut att vänta och se kommer vi ofelbart att ha ett Iran med kärnvapen - ett vapen de har lovat gång på gång att skicka mot Israel. Är vi förberedda för detta?

Vem vill ha ett Saudiarabien med kärnvapen? Det är ju så att när förtroendet för Supermakten är borta, då spänner diktatorerna musklerna själva och beväpnar sig, för pengar har man och Iran litar ingen på. Nordkorea och Pakistan kan man alltid köpa vapen av.

Ett enbart samtalande USA är en vekling i Mellersta Östern och en vek aktör har ingen makt. Hur mycket än den amerikanska regeringen samtalar är det med den enda muskel som inte växer vid användning - och detta vet ledarna i Iran och Syrien.

Det är en katastrof för oss judar men också för alla andra som som nu ska leva med en kärnvapenkapprustning i den penningstinna och oljerika Mellersta Östern.